Ispis

 

Naša misija je humanističkim i integriranim pristupom osposobljavati djecu za samostalan život,  te suradnju i vršnjačku toleranciju u opuštenom i razigranom okruženju.

Naša vizija je sretno i zadovoljno dijete koje razvija svoje mogućnosti i interese u poticajnom okruženju.

 

Program

U našem vrtiću odgojiteljice svakodnevno u suradnji s ravnateljem, drugim stručnim suradnicima i roditeljima, provode programe odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci od navršene prve godine života pa sve do polaska u školu. Vrtić djeluje u šest odgojno – obrazovnih skupina (dvije jasličke i četiri vrtićke skupine). Program rada našeg vrtića odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i odvija se prema cjelovitom odgojno – obrazovnom procesu kroz koji se ostvaruju interesi i potrebe djeteta i roditelja.